Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Pozosta?e jednostki

Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut

Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie / Prüfungszentrum Goethe-Institut

 

KURSY i EGZAMINY Z J?ZYKA NIEMIECKIEGO

 

ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn,

p.215; II pi?tro,

http://www.uwm.edu.pl/ceig

tel. 089/ 524 65 35 (w godzinach dy?uru pracownika Centrum),
tel: 507 275 817; 508 294 870; (od 10.00 do 15.00),

fax: +48 89 543 07 69;

e-mail:
alina.kuzborska@uwm.edu.pl
anna.dargiewicz@uwm.edu.pl

Kierownik CEIG - dr Alina Kuzborska,
Z-ca kierownika CEIG - dr Anna Dargiewicz

INFORMACJA O CENTRUM

CEIG przy UWM w Olsztynie powo?ano w 2002 roku. Od stycznia 2003 roku jednostka posiada licencj? Instytutu Goethego na przeprowadzanie egzaminów certyfikatowych ZD (Zertifikat Deutsch), ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung) i ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung).
Od stycznia 2006 jednostka otrzyma?a kolejn? licencj?, rozszerzon? o egzaminy na poziomie podstawowym FD 1/2 (Fit in Deutsch 1/2) oraz SD 1/2 (START Deutsch 1/2). Posiadanie ceryfikatu Instytutu Goethego SD 2 lub wy?szego zwalnia studentów UWM od obowi?zku ucz?szczania na lektoraty z j?zyka niemieckiego.

 

informacj? wytworzono:

Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM w Olsztynie Prüfungszentrum Goethe-Institut

za tre?? odpowiada:

dr Alina Kuzborska

data wytworzenia:

25-04-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 924 razy (w tym z UWM 24 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-26
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa